Friday, 11 October 2013

Maa Kalratri Ki Jaiॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्वं वश्यं कुरु कुरु वीर्यं देवी गनेश्वर्ये नमः
 OM AIM HLIM KLIM CHAMUNDAYE  NAMOH:Jota Wali Mata Teri Sada Hi Jai
Navratra Parv Mangalmeye Ho
Amrit,Sunia , Swati & Vibhu
Kingal Kumarsain Shimla HP