Monday, 14 October 2013

buraiyon per achhaiyon ki vijay ka parv Dushehra Parav ki shubh kamna


Dashrathnandnaye ch Vidhmaye,Jankibalvam ch dhimahi tenoh Rama prachdyat..
Anjanisutaye ch Vidhmahye, Pawansutaye ch Dhimahi, tenoh Maruti Prachdyat..
Narayani Ch Vidhmahe, Kanyakumari ch Dhimahi, tenoh Durga Prachdyat..
Ishthdevaye Ch vidhmaye,Shiv rupaye ch Dhimahi,Tenoh Koteshwara Prachodyat..
Sidhdatri ch vidhmaye, Maa Addshakti ch Dhimahi, Tenoh Mahamay Kacheri Prachodyat..
Kasheterpal ch vidhmaye,Bhagatvatslye ch dhimahi, Tenoh Jundlu devo prachdyat...
 Happy Dashehra''''......''''''.......iiiii

 Amrit Kumar Sharma,Sunita Sharma, Swati & Vibhu